Skriv ut

Stolt Mat i Sörmland

Stolt Mat i Sörmland rör sig om Sveriges första regionala matstrategi. Syftet är att lyfta fram sörmländsk mat och gastronomi för att öka värdet på matrelaterade produkter och tjänster i länet. Dessutom för att stärka Sörmlands attraktionskraft och för att öka tillväxten för sörmländska företag i branschen.

Konceptet började verka i projektform i april 2014. Strategin, som är sammanställd av Länsstyrelsen i samarbete med en rad sörmländska mataktörer, har som övergripande mål att göra vårt län till ett av landets tre ledande matregioner.

Visionen med projektet  är att man i länet ska ta tillvara matens möjligheter på ett mer medvetet sätt och att man ska producera, förädla, sälja och konsumera allt mer sörmländsk mat. Man ska känna stolthet över sin matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare och besökare.

Ladda ned broschyr som PDF

Mia Löfgrens hemsida

Spider Event Marketing

spiderlogga rod